Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi masz prawo,jako Konsument,odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie pakietu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poinformuj nas (Navo Orbico spółka z o.o. ul. Strefowa 27 43-100 Tychy) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na wyżej wskazany adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@gilletteshavemasters.pl).

Możesz również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy,jednak nie jest to obowiązkowe.

Następnie odeślij do nas (Navo Orbico spółka z o.o. ul. Strefowa 27 43-100 Tychy) zwracany pakiet w terminie 14 dni od dnia,w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli odeślesz do nas zwracany pakiet przed upływem 14 dni.

Jeżeli zdecydujesz się na odstąpienie od umowy zwrócimy Ci koszt zwracanego pakietu w terminie do 14 dni od dnia,w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy na numer konta podany przez Ciebie na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Nie poniesiesz żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem płatności.

Pamiętaj,że będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu pakietu.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania pakietu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania,w zależności od tego,które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj!

Ze względu na to,iż ostrza do maszynek znajdujące się w pakiecie są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,po otwarciu opakowania nie będziesz mógł ich zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

 

Informacje dotyczące oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi przez Konsumenta (reklamacje)

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami,ponosimy wobec Ciebie jako Konsumenta odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Po wykryciu wady masz prawo:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,ale wyłącznie wtedy,gdy wada jest istotna;
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądać usunięcia wady.

Możesz skorzystać z wzoru formularza. W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Twojego oświadczenia lub żądania.

Reklamacje możesz zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail info@gilletteshavemasters.pl,faxem na numer 032 721 85 28 lub telefonicznie pod jeden z następujących numerów telefonu: 801 677 744 lub 32 325 61 00.

Jesteś zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres (Navo Orbico spółka z o.o. ul. Strefowa 27 43-100 Tychy).

Koszty wymiany lub naprawy ponosimy my.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Ci pakietu. Twoje uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku,licząc od dnia stwierdzenia wady,jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Ci pakietu. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Ci pakietu. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama,a czas na zgłoszenie biegnie od momentu dowiedzenia się o wadzie,natomiast okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym oraz stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowo uprawnienia Konsumentów. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów,więc informacje prawne,które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: info@gilletteshavemasters.pl